فروشگاه تکنما شاپ | نمایندگی رسمی محصولات تکنماhttps://taknamashop.comفروشگاه تکنما شاپ | نمایندگی رسمی محصولات تکنماfaفروشگاه تکنما شاپ | نمایندگی رسمی محصولات تکنماhttps://taknamashop.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://taknamashop.com162130فروشگاه تکنما شاپ | نمایندگی رسمی محصولات تکنماCopyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 آیفون تصویری تکنما مدل D43 https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D43 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-d43.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 15, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل C43 ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-C43 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-c43.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Sunday, November 26, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل C70 ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-C70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-c70.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Sunday, November 26, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل D70 https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D70 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-d70.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل C43M حافظه دار ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-C43M <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-c43m.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل C70M حافظه دار ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-C70M <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-c70m.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 1 واحدی نامبرینگ تکنما مدل ODS E11 https://taknamashop.com/product/پنل-1-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-ODS-E11 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-1-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-ODS-E11.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل D43M حافظه دار https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D43M <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-d43m.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل D70M حافظه دار https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D70M <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-d70m.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 جک دو لنگه شفت کوتاه محک https://taknamashop.com/product/جک-دو-لنگه-شفت-کوتاه-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-دو-لنگه-شفت-کوتاه-محک.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Monday, August 28, 2023 پنل 2 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K20 2UM https://taknamashop.com/product/پنل-2-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K20-2UM <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-2-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K20-2UM.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 1 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K20 1UM https://taknamashop.com/product/پنل-1-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K20-1UM <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-1-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K20-1UM.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 4 واحدی نامبرینگ ستونی تکنما https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-ستونی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-ستونی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل F10 حافظه دار ارتباط داخلی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-F10 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-f10.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل کدینگ تکنما مدل K34P https://taknamashop.com/product/پنل-کدینگ-تکنما-مدل-K34P <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-کدینگ-تکنما-مدل-K34P.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 3 واحدی نامبرینگ ستونی و کارتی تکنما https://taknamashop.com/product/پنل-3-واحدی-نامبرینگ-ستونی-و-کارتی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-3-واحدی-نامبرینگ-ستونی-و-کارتی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 4 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K22C https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K22C <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K22C.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 تگ درب باز کن تکنما https://taknamashop.com/product/تگ-درب-باز-کن-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/تگ-درب-باز-کن-آیفون-تصویری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 پنل 4 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K22M https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K22M <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K22M.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 جک دو لنگه شفت بلند محک https://taknamashop.com/product/جک-دو-لنگه-شفت-بلند-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-دو-لنگه-شفت-بلند-محک.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Monday, August 28, 2023 قاب باران گیر بلند تکنما https://taknamashop.com/product/قاب-باران-گیر-بلند-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/قاب-باران-گیر-بلند-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 پنل 2 واحدی نامبرینگ تکنما مدل ODS E21 https://taknamashop.com/product/پنل-2-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-ODS-E21 <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-2-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-ODS-E21.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل کدینگ تکنما مدل K34PC https://taknamashop.com/product/پنل-کدینگ-تکنما-مدل-K34PC <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-کدینگ-تکنما-مدل-K34PC.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 ریموت جک پارکینگی محک https://taknamashop.com/product/ریموت-جک-پارکینگی-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ریموت-جک-پارکینگی-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, December 19, 2023 جک تک لنگه شفت بلند محک https://taknamashop.com/product/جک-تک-لنگه-شفت-بلند-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-تک-لنگه-شفت-بلند-محک.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Monday, August 28, 2023 منبع تغذیه تکنما مدل 1501 https://taknamashop.com/product/منبع-تغذیه-تکنما-مدل-1501 <img src='./Administrator/files/ProductPic/منبع-تغذیه-تکنما-مدل-1501.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 کارت درب باز کن تکنما https://taknamashop.com/product/کارت-درب-باز-کن-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/کارت-درب-باز-کن-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 پنل 3 واحدی نامبرینگ ستونی تکنما https://taknamashop.com/product/پنل-3-واحدی-نامبرینگ-ستونی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-3-واحدی-نامبرینگ-ستونی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 قاب باران گیر کوتاه تکنما https://taknamashop.com/product/قاب-باران-گیر-کوتاه-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/قاب-باران-گیر-کوتاه-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 جک تک لنگه شفت کوتاه محک https://taknamashop.com/product/جک-تک-لنگه-شفت-کوتاه-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/جک-تک-لنگه-شفت-کوتاه-محک.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Monday, August 28, 2023 ماژول مالتی پلکسر تکنما مدل TSM V01 https://taknamashop.com/product/ماژول-مالتی-پلکسر-تکنما-مدل-TSM-V01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-مالتی-پلکسر-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 صندوق فروشگاهی تکنما تک پوز https://taknamashop.com/product/صندوق-فروشگاهی-تکنما-تک-پوز <img src='./Administrator/files/ProductPic/صندوق-فروشگاهی-تکنما-اولترا-پوز.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, July 20, 2022 پنل 6 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K23M https://taknamashop.com/product/پنل-6-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K23M <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-6-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K23M.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 ماژول ایزولاتور تکنما مدل TDI V01 https://taknamashop.com/product/ماژول-ایزولاتور-تکنما-مدل-TDI-V01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-ایزولاتور-تکنما-مدل-TDI-V01-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 پنل کدینگ لمسی تکنما مدل E35LC https://taknamashop.com/product/پنل-کدینگ-لمسی-تکنما-مدل-E35LC <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-کدینگ-لمسی-تکنما-مدل-E35LC.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل TZ143 آنالوگ https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZ143 <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZ143.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریع ترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Tuesday, December 5, 2023 پنل 6 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K23C https://taknamashop.com/product/پنل-6-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K23C <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-6-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K23C.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 ماژول پخش کننده تصویر تکنما مدل TVD8 https://taknamashop.com/product/ماژول-پخش-کننده-تصویر-تکنما-مدل-TVD8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-پخش-کننده-تصویر-تکنما-مدل-TVD8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 پنل دو واحدی نامبرینگ آنالوگ آیفون تصویری تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-دو-واحدی-نامبرینگ-آنالوگ-آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-دو-واحدی-نامبرینگ-آنالوگ-آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل کدینگ لمسی تکنما مدل E35SC https://taknamashop.com/product/پنل-کدینگ-لمسی-تکنما-مدل-E35SC <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-کدینگ-لمسی-تکنما-مدل-E35SC.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 4 واحدی آنالوگ ستونی تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-آنالوگ-ستونی-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-آنالوگ-ستونی-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 3 واحدی آنالوگ نامبرینگ ستونی آیفون تصویری تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-3-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-ستونی-آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-3-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-ستونی-آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 8 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K24M https://taknamashop.com/product/پنل-8-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K24M <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-8-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K24M.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 4 واحدی آنالوگ نامبرینگ تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 4 واحدی نامبرینگ ستونی و کارتی تکنما https://taknamashop.com/product/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-ستونی-و-کارتی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-4-واحدی-نامبرینگ-ستونی-و-کارتی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل نامبرینگ آنالوگ یک واحدی تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-نامبرینگ-آنالوگ-یک-واحدی-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-نامبرینگ-آنالوگ-یک-واحدی-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 6 واحدی آنالوگ نامبرینگ تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-6-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-6-واحدی-آنالوگ-نامبرینگ-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 پنل 8 واحدی نامبرینگ تکنما مدل K24C https://taknamashop.com/product/پنل-8-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K24C <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-8-واحدی-نامبرینگ-تکنما-مدل-K24C.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 ماژول رابط جک تکنما مدل GCA V01 https://taknamashop.com/product/ماژول-رابط-جک-تکنما-مدل-GCA-V01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-رابط-جک-تکنما-مدل--GCA-V01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 پنل اسامی تکنما https://taknamashop.com/product/پنل-اسامی-تکنما <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-اسامی-تکنما.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 ماژول سوئیچر تکنما مدل TPS V01 https://taknamashop.com/product/ماژول-سوئیچر-تکنما-مدل-TPS-V01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-سوئیچر-تکنما-مدل-TPS-V01.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 ماژول حافظه تکنما مدل VMC V02 https://taknamashop.com/product/ماژول-حافظه-تکنما-مدل-VMC-V02 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ماژول-حافظه-تکنما-مدل-VMC-V02.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, January 3, 2022 پنل 8 واحدی ساده تکنما مدل TZB https://taknamashop.com/product/پنل-8-واحدی-ساده-تکنما-مدل-TZB <img src='./Administrator/files/ProductPic/پنل-8-واحدی-ساده-تکنما-مدل-TZB.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریعترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 8, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل D43 مشکی https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D43-مشکی <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-D43-مشکی.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریع ترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Wednesday, November 15, 2023 آیفون تصویری تکنما مدل TZ170 آنالوگ https://taknamashop.com/product/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZ170-آنالوگ <img src='./Administrator/files/ProductPic/آیفون-تصویری-تکنما-مدل-TZ170-آنالوگ.jpg' height='100' width='100' /><p><ul> <li><strong>ارسال سریع بلافاصله پس از ثبت سفارش</strong></li> <li><strong>نصب و راه اندازی در سریع ترین زمان</strong></li> <li><strong>گارانتی 3 ساله</strong></li> <li><strong>تضمین بهترین قیمت</strong></li> <li><strong>مشاوره رایگان پیش از خرید</strong></li> </ul></p><hr/> Tuesday, December 5, 2023